bizm tur Turkish Airlines

Künye

Mevcut web sayfasının işleticisi ve içeriğinden sorumlu olan şirketin adı:

Bizim Tur GmbH
Skalitzer Straße 106
10997 Berlin
E-Mail: info@bizimtur.de m

Genel Müdür: Paşa Güven
Mahkeme yeri: Berlin- Charlottenburg
Sicil numarası: HRB 72 996
Vergi numarası: 3/11863
§ 55, 2 RStV cümlesine göre içeriğinden sorumlu: Paşa Güven

Sorumluluk üstlenme:

Dikkatli içerik kontrolu yapılmasına rağmen, bağlantı kurduğunuz başka bir web sitesine girdiğiniz andan itibaren, dışardan açılan başka bu web sayfasının içeriği için Bizim Tur GmbH sorumlu tutulamaz.Başka web sitesinin içeriği hakkında, sadece onun işleticisi sorumludur.Bizim Tur GmbH, hazırlanan bilgilerin kalitesi, eksiksizliği, doğruluğu ve güncelliği hakkında sorumluluk üstlenmez.Eğer, Bizim Tur GmbH tarafından kasıtlı, kanıtlanabilir veya ağır bir hata yapılmışsa, faydalanılan veya faydalanılamayan veyahutta hatalı ve eksik teklif edilen bu bilgilerin kullanılmasından dolayı sebebiyet verilen maddi ve manevi zararlardan , esasen Bizim Tur GmbH’ ya karşı bir tazminat talebi söz konusu olamaz. Bütün bu tekliflerin bağlayıcılığı yoktur ve önkoşulsuzdur. Bizim Tur GmbH, bilgilerin bir kısmını veya yapılan tüm teklifleri, ayrı bir uyarıya gerek duymadan değiştirme, tamamlama, iptal etme veya yayını bir süre veya daima durdurma hakkına sahiptir.